آذری شعرلر

جانان سیزین اولسون

ای دوست لار، اول سرو خرامان سیزین اولسون،
جانان سیزین اولسون.

ای مایۀ سئودا

ای عارضی اهل نظره کعبۀ اولیا،
کعبه سنه شیدا.

بیکار تاپیلماز

دنیاده جفا سیز بیزه بیر یار تاپیلماز،
دیلدار تاپیلماز.

یوخ تنده توانه

شیروانه سنی ائیلرم، ای نامه، روانه،
دؤن آب روانه.