آذری شعرلر

سلطان اوف هادی یه

ای بیزی مدح قیلان هادیی دوران اخوی!
بو نه زحمت دیر، ایا منبع عرفان اخوی!

حسن قارا هادی یه

ای اولان هادی ارباب ذلالت، هادی،
ای موضلینی ائدن حقه هدایت، هادی.

قوبا تعزیه دارلاری و خیمه نی غارت ائدن لره

ای باعث ائدن دهرده بدعت، کؤپک اوغلو!
ائتدیز نه سبب خیمه نی غارت، کؤپک اوغلو؟

همایینی هجو

ای همایی، بو نه اطواردی اظهار ائله دین،
چرخ بدمهر کیمی ظلمو پدیدار ائله دین،

عابد افندی نین هجوینده

ایها الناس، بیلین، تورفه روایت دیر بو،
نه ریا دیر بو، نه بهتان، نه زرافت دیر بو،

1 2 3 >