آذری شعرلر

شراب حاقیندا

ائولر ییخیلدی دهرده شرب شراب دن،
عبرت گوتور شرابین اوزونده حباب دن،

حسن بئی ملیکوا (محسن نه جاواب)

ای بیزه خیرخواه اولان محسن،
اهل احسان و خوش نشان محسن!

حسن بئی ملیکوا

ای حسن بئی، امیر آلیشان،
علم حکمتده ثانی لقمان.

حسن بئی ملیکوا

ای حسن بئی، معلم دانا!
ای ائدن اهل عالمی احیا!

حسن بئی ملیکوا

ای حسن بئی، معلم هوشیار،
ائتمه سین حق وجودونو بیمار.

1 2 3 ... 4 >