آذری شعرلر

کاظم آغا سالیک

کاظم آغا سالیک آذربایجان ادبیاتیندا هم کلاسیک اشعاری اوسلوبونو،
فضولی اننلرینی، هم ده واقف ادبی مکتبینی داوام و انکشاف ائتدیرمیشدیر.

کاظم آغا سالیک

کاظم آغا سالیک آذربایجان ادبیاتیندا هم کلاسیک اشعاری اوسلوبونو،
فضولی اننلرینی، هم ده واقف ادبی مکتبینی داوام و انکشاف ائتدیرمیشدیر.

اولموشام دشت فناده عارفین آواره سی

آگاه ائت، ای باد، مندن اول وفالی همدمی،
سؤیله، گل گؤر اشکدن روییمده بحر اعظمی،

پنج روزن، سالیکا، پنجاهه یئتمیش، ائیله شوکر

ای خدانی فکر ائدن، گل کوهسارین فکر قیل،
گونه-گونه تر شکفه، لاله زارین فکر قیل!

سالیکم، ال چکمیشم من بؤیله سودادن، یقین

محنتیندن دایما حالیم پریشان دیر، فلک!
دم به دم عالم لبیندن ایچدیگیم قان دیر، فلک!

1 2 >