آذری شعرلر

میرزه علی عسگر نورس

میرزه علی عسگر نورس ١٢١۵-جی ایلده شوشادا دوغولموشدور.

فخر قیل، نورس، بهاسیز ذوق بولدون عشقدن

من حبیب پاکی زادم، ای گونوه اشکیا،
بولموشام کوی وفادا راه تسلیم رضا.