آذری شعرلر

شهریار شیروانی

مشدی میرزه غنی محمدصادیق اوغلو شهریار شیروانی ١٢٣١-جی ایلده شاماخیدا آنادان اولموشدور.

گلمه سین گولشنوه باد صبا یغمالری

خوش، گلیبسن گولشنه، ای مرغ خوشخوان، عندلیب،
مقدمین قربانی بو جسیم و دیل و جان، عندلیب.