آذری شعرلر

کاظم آغا سالیک

کاظم آغا سالیک آذربایجان ادبیاتیندا هم کلاسیک اشعاری اوسلوبونو،
فضولی اننلرینی، هم ده واقف ادبی مکتبینی داوام و انکشاف ائتدیرمیشدیر.

کاظم آغا سالیک

کاظم آغا سالیک آذربایجان ادبیاتیندا هم کلاسیک اشعاری اوسلوبونو،
فضولی اننلرینی، هم ده واقف ادبی مکتبینی داوام و انکشاف ائتدیرمیشدیر.

کاظم آغا سالیک

کاظم آغا سالیک آذربایجان ادبیاتیندا هم کلاسیک اشعاری اوسلوبونو،
فضولی اننلرینی، هم ده واقف ادبی مکتبینی داوام و انکشاف ائتدیرمیشدیر.

اولموشام دشت فناده عارفین آواره سی

آگاه ائت، ای باد، مندن اول وفالی همدمی،
سؤیله، گل گؤر اشکدن روییمده بحر اعظمی،

بینوا سالیکم باغریمدا زده

ای آغالار، منی نئیچون قینارسیز،
نه مدت دیر من او یاری گورمنم.

1 2 >