آذری شعرلر

موللا محمد فضولی

فضولی آذربایجاندا مشهور اولان
تورک منشألی بایات طایفه سین دان دیر.

مولانا فضولی علیه الرحمه دیوانی نین دیباچه سی

زهی صانع که، نقش خامه کیلک حسن توفیقی،
ازلدن اقتضای نظم جان پرور رقم قیلمیش.

قد انارالعشق للعشاقی منهاج الهودی!

001 قد انارالعشق للعشاقی منهاج الهودی!*
سالک راه حقیقت عشقه ائیلر اقتدا.

آشکار ائتمز مانا

002 یار جور ائتمز مانا، اغیار تعلیم ائتمه دن،
بالله، اغیار ائیله ین احسانی یار ائتمز مانا.

جگر پاره لری

003 جانیمین جوهری اول لعل گوهرباره فدا،
عمرومون حاصلی اول شیوۀ رفتاره فدا.

1 2 3 ... 109 >