آذری شعرلر

میرزه نصرالله بی دیده

شعرلرینی «دیده» تخلصو ایله یازان میرزه نصرالله بی قربان بی اوف ١٣-جو عصرده یاشامیش ایستعدادلی شاعرلردن بیریدیر.

میرزه نصرالله بی دیده

شعرلرینی «دیده» تخلصو ایله یازان میرزه نصرالله بی قربان بی اوف ١٣-جو عصرده یاشامیش ایستعدادلی شاعرلردن بیریدیر.

سربسر وعظ و نصایح دیر بو شعر پرحقیق

اهل حاله، سانما، ای دل، بو جاهان مقبول دور،
عاقله جاه دولالی دولتی مخذول دور،

غرض، وصیت ایدی ائیله دیم بو موعظه نی

خیال و فکره گتیر شئش جهت دنیانی،
طویر ائیله جمعیاً جاهان-امکانی.