آذری شعرلر

اسراری دیر.

جنتین وردی اوزون گولزاری دیر، شمعی – وحدت دیر اوزون، گولناری دیر. آی ایله گونش اوزون انواری دیر، «لیله الاسرا» ساچین اسراری دیر.

اولمازام

مستم اول مئی دن کی، مخومور اولمازام، حقدن آیروق تا ابد دور اولمازام، چون من اول ساغام کی، رنجور اولمازام، غم دگیل گر دیوه مشهور اولمازام.

گؤردوم اوزون

«حمد و لیل الله»، یاریمین گؤردوم اوزون،
دل ربا دلداریمین گؤردوم اوزون،

اوزون

«والزوها» نین آفتابی دیر اوزون،
دیلبرین وجهی – کتابی دیر اوزون،

عاشق و معشوق

آب و خاکی ائیله دی چون حق خمیر،
عرشی نی خلق ائیله دی یعنی سریر،

1 2 3 ... 68 >