آذری شعرلر

اوستا زینال نقاش

اوستا زینال نقاش
مشهور خطاط نقاش و شاعر اولموش دور.

نه بیلیم؟

پوزولوب باغی گولوستان سولاجاقمیش، نه بیلیم؟
عیشی- بولبول بئله بهرام اولاجاقمیش، نه بیلیم؟

مدعاسی وار

یاران، بو دهری- دون بیز ایله مجراسی وار،
چوخ خانه لر خراب ائیله ییب، مدعاسی وار.