آذری شعرلر

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر.

شوخو شنگ، شنگم

زشراب شؤوق مستم،
هله شوخو شنگ، شنگم.

لنگ، لنگم.

پرو بال بسته دارم،
هله لنگ، لنگ، لنگم.