آذری شعرلر

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر.

قویما منی انتظار گونده

ی دیلبری ماه منظر من،
ای عشق تو جؤور در سر من.