آذری شعرلر

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر.

اون نرکیس جادویت

ای خسرو مه رویان،
گل بیرجه گولوستانه،