آذری شعرلر

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر.

بیر دیلبر عیار

ائتدی منی غم تاپداغی بیر گؤزلری خوممار،
بیر دیلبر عیار.

ای دوختر ترسا!

ای غنچه دهان، سیم بدن، دیلبر طناز،
ای سرو سرفراز!

مانند مسیحا

ای قاشی کمان، کیپریگی اوخ، زولفو چلیپا،
ای گؤزلری شهلا،

ای شوخ سیتمگر!

ای قامتی شومشاد، بویو سرو سنوبر،
ای شوخ سیتمگر!

1 2 >