آذری شعرلر

شاه اسماعیل خطائی

اردبیلده آنادان اولموشدور.

دانه خالینه تا کی مرغی جان قیلدی طعمه

جان و دیلی قویموشام یولوندا من ای دلروبا
تاکی اویغودا گوره ر من سن تکی بیرمه لقا

ظلمتی هجران فراغین چکمیشم

دلبرا بو دریمه درمان ائدرسن وقت دیر
من فقیره لطفیله احسان ائدرسن وقت دیر

باغ حسنونده

دلبرا دلده سنین مهری روخون جان کیمی دیر
شربتی لعلی لبین دردیمه درمان کیمی دیر

آندان دورکی

روشن یوزین کی زولفون اولوبدور نقاب اونا
نسبت دیرابرایچنده مه و آفتاب اونا

1 2 >