آذری شعرلر

نصرت علی شاه اردبیلی

اردبیلده آنادان اولموشدور.

بیرکؤنول کی اولا بیرگوزلری شهلا دلیسی؟

شکرلله! کی کؤنول اولدو تجلی دلیسی،
گینه یوز قویدو بیابانه بو لیلا دلیسی.