آذری شعرلر

شمس اردبیلی

اردبیلده آنادان اولموشدور

بت پرست لیک ترکین ائت

بو مجبت بازلیقدان بیر پریشان اول کؤنول!
کفر دئرلر، ائل گؤزونه بیر مسلمان اول کؤنول.