آذری شعرلر

گنجی اردبیلی

اردبیلده آنادان اولموشدور

کئچ جاهان مولکونده

عشق میدانین گزیرسن ای کؤنول! تحسین سنه،
کیم اولوب جولانکه اول اعلای علیین سنه؟