آذری شعرلر

پادشاهین مُلکونه اثبات استحکام دیر

شکر کیم، چرخ استقامت اوزره دوران ائیله دی،
جمع اهل دولت اعداسین پریشان ائیله دی.

تیر آهیم بی خطا، تأثیر ناله م بی گمان

من کیمم؟ – بیر بی کس و بیچارو بی خانمان،
طالعیم آشفته، اقبالیم نگون، بختیم یمان.

گتیر، ساقی، قدح، اولدینسا حال دهردن آگه

گتیر، ساقی، قدح کیم، نوبهار عالم آرا دیر!
زمین سبز و هوا جان بخش و گلشن عالم آرا دیر!