آذری شعرلر

موللا محمد فضولی

فضولی آذربایجاندا مشهور اولان
تورک منشألی بایات طایفه سین دان دیر.

مولانا فضولی علیه الرحمه دیوانی نین دیباچه سی

زهی صانع که، نقش خامه کیلک حسن توفیقی،
ازلدن اقتضای نظم جان پرور رقم قیلمیش.