آذری شعرلر

گؤتوردو چهرۀ اظهاردن نقاب خفا

٠۱ هوا عرایس گلزاره اولدی چهره گشا،
باهار، گلشنه گئیدیردی حُلۀ خضرا.

گؤر نه رنگ ایله قیلیر اظهار هر مضمر صبا

٠۲ آب لوحی اوزره چکمیش موج دن مسطر صبا،
سبزه دن نقل ائتمه یه وصف خط دلبر صبا.

ثابت حقی گلنار ائدر، خالق کی، یوخ دان وار ائدر

٠۳ اَلحَمْدِللِه الَّذی خَلَق السَّمواتِ العُلی
کاندان تاپار خاک زمین فیض باهار دلگشا.

حکم دور حکم کی، دنیایه وئرر زیب و نظام

٠۴ صنع حق کیم، یوخ ایکن عالمی ائتمیش پیدا،
اوندان آلمیش اثر نظم ضامن اشیا.

نه مزاجیمده ارتکاب غرور

٠۵ من کیمم؟ – بیر فقیر بی سر و پا،
کمترین بنده و کمینه گدا.

1 2 3 ... 10 >