آذری شعرلر

باهار اولدی

باهار اولدی گل ای دلبر تماشا قیل بو گلزاره
بوراخدی غنچه لر پرده، بشارت بولبول زاره

هارداسان

جانیمی یاندیردی شوقون ای نگاریم هارداسان
گوزلریم نوری ایکی عالمده یاریم هارداسان

نو باهار

ساقیا دولدور قدح چون یئتدی فصل نو باهار
مرغزار اولدی چمن سویله ر چمنده مرغ زار

فراقی چکمه ین عاشیق

فراقی چکمه ین عاشیق، وصالین قدرینی بیلمز
جمیله اولمایان واصیل، جمالین قدرینی بیلمز

اوره گیم قان اولدی گل

فرقتوندن یاندی باغریم اوره گیم قان اولدی گل
گل کی رخسارون بو مرده جسمه جان اولدی گل

1 2 >