آذری شعرلر

اگر حیوان دانشمازسا، اونا انسان دئین اولماز

منیم کؤنلوم صدف دیر، سؤزلریم دیر دُرّ غلطانی.
دنیزدیر علمیم، الله فیضیدیر نیسان بارانی.